Dňa 23.9.2020 sa  uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského súťaže (projektu) „ Mladý inovatívny podnikateľ 2020“ (išlo už o 14. ročník ). Jeho úlohou bolo vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania. Zároveň môžu byť inšpiratívnym príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať.

Projekt  sa organizoval  aj v iných krajinách pod názvom Creative Young Entrepreneur Award. Organizovala ho mimovládna organizácia  JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia)  v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska . Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. Spoločnosť je medzinárodnou organizáciou mladých  lídrov a podnikateľov. V r. 2015 oslávila celosvetová JCI 100 rokov od svojho založenia. Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Projekt sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

A startupy z Inkubátora UVP TECHNICOM boli najúspešnejšie. Medzi 5 finalistov súťaže sa dostali 3 startupy z Inkubátora UVP TECHNICOM:

  1. Ing.Ľ.Belavý- spoločnosť HCK – výskumno-vývojové , informačné a vzdelávacie centrum

Hlavnou činnosťou je výskum, vývoj a výroba špeciálnych pomôcok pre znevýhodnených ľudí. Uľahčujú prácu s počítačom ľuďom s telesným, mentálnym (DMO, Autizmus), ale aj zrakovým postihnutím. Spájajú znevýhodnených s elektronickým svetom a pomáhajú rozvíjať ich zručnosti. Konkrétne ide o vývoj, výrobu a predaj špeciálnej počítačovej klávesnice HandCubeKeys. Je to bezdotyková programovateľná klávesnica vyrobená z dreva, určená ľuďom s telesným, mentálnym (DMO, Autizmus) alebo zrakovým postihnutím. Je tiež použiteľná ako didaktická pomôcka pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, u ktorých hravou formou pomáha rozvíjať kreativitu.

Klávesnica je jediným výrobkom svojho druhu na svetovom trhu. Podobnú klávesnicu nemajú v ponuke žiadni domáci ani zahraniční výrobcovia. Klávesnica so svojimi funkciami a parametrami je schopná plne konkurovať v medzinárodnom meradle.

Startup získal aj špeciálne ceny:
„Cena BMW za inovatívnosť“ a „Cena JCI-Slovensko za inovatívne podnikanie“

2. L. Petruňo-spoločnosť Humidef, s.r.o.

Spoločnosť sa zameriava na výrobu ochranných produktov (na báze využitia ich ochrannej technológie), ktoré majú pomáhať spotrebiteľom ochraňovať ich majetok pred nepriaznivými účinkami vody.Cieľom je poskytnúť produkty pre tých ľudí, ktorí žijú v oblastiach, kde je vysoké riziko povodní. Zamerať sa chcú  však aj na štátne podniky (silové, lesy, obrana a pod.) a bežných ľudí, od mamičiek s deťmi až po podnikateľov či starých rodičov. Primárnym cieľom (misiou) celej firmy  je vyvinúť ochranné systémy, ktoré by pomáhali ľuďom v prípade nutnosti ochraňovať ich domy a ďalšie majetky (v prípade záplav či silných prívalových dažďov). Vyvinuli zatiaľ 2 produkty- ochranné čipy a záchranný balíček. Oba sú založené na ochrannej nanotechnológii.

3. Ing. D. Štyriaková, PhD.-spoločnosť ekolive s.r.o.

Firma je prvý a jediný  poskytovateľ svetovo   unikátnej technológie ktorá    predstavuje ekologický prevrat v ťažobnom priemysle a prináša po prvý krát riešenie pre kontaminované životné prostredie ťažkými kovmi. Mení nebezpečnú ťažbu a úpravu nerastných surovín na plne ekologický a prírodný proces ktorý vytvára lokálne vysokokvalitné nerastné suroviny ako alternatívu k drahému importu (zodpovednému za množstvo CO2 emisií), pričom zároveň vzniká organické bio-hnojivo, ktoré môže nahradiť nebezpečné chemické hnojivá a pesticídy v lokálnom poľnohospodárstve. Prináša riešenie pre toxické priemyselné a banské odpady, environmentálne hazardy vrátane vysoko kontaminovaných pôd okolo nás. Tento servis zabezpečuje nespočetným množstvom malých pracovníkov – mikroorganizmami.

Startup získal aj špeciálnu „Cenu Ministerstva hospodárstva SR“.

Ďalší startup z Inkubátora UVP TECHNICOM – M. Bodnár –spoločnosť RE-CA s.r.o., získal taktiež špeciálnu cenu spoločnosti Microsoftu za prínos k uplatneniu umelej inteligencie v praxi“.

Spoločnosť RE-CA vznikla ako nasledovník zvončekov RE-BELLS na privolanie obsluhy v gastre, vďaka ktorým je čašník dostupnejší a zároveň produktívnejší. Keďže využitie zvončekov našlo využitie aj v priemysle, rýchlo pochopili, že v tomto segmente viedia byť ešte väčším prínosom. Pomocou smart hodiniek a ďalších smart zariadení v kombinácií s vlastnými senzormi a komunikačnými zariadeniami prepájajú jednotlivé výrobné procesy tak, aby boli pracovníci v správnom čase na správnom mieste a odstránili  tak čas hľadaním, či čakaním. Využívajú taktiež techniky strojového učenia (umelá inteligencia), ktoré  umožňujú automatizovať procesy vo výrobe, či sledovať anomálie.  Spoločnosť zastrešuje celý proces – od identifikácie problému, návrhu riešenia, realizácie vývoja a výroby potrebných technológií až po implementáciu a následný servis. Takto vedia zabezpečiť maximálnu spokojnosť zákazníka s RE-CA produktami. Cieľom firmy je pomôcť výrobným podnikom zvýšiť svoju efektivitu a udržať si tak konkurencieschopnosť na trhu.

BLAHOŽELAME!!!!!