V podvečer 31. januára navštívila TUKE delegácia pozostávajúca zo zástupcov Medzinárodného menového fondu, Ministerstva financií SR a Úradu vlády SR. V rámci programu dostalo priestor na prezentáciu aj niekoľko startupov.

Po úvodnom privítaní delegácie rektorom Technickej univerzity prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc. nasledovala prednáška prorektora pre inovácie a transfer technológií prof. Dr.h.c. Ing. Antona Čižmára, CSc. zameraná na tému „Pozícia TUKE v budovaní inovačného ekosystému“.

Ďalším bodom programu bola prezentácia startupov CEELABS, VIZUALIZACKY a Chargebrella. V rámci diskusie po prezentáciách sa hostia zaujímali predovšetkým o výzvy, ktorým startupy v rámci svojho rozvoja najčastejšie čelia.