V prvom mesiaci svojej diplomatickej misie v Slovenskej republike a v rámci prvej návštevy Košíc navštívil 21. septembra 2016 Technickú univerzitu v Košiciach nový veľvyslanec Spojených štátov amerických J.E. Adam Sterling.

Po stretnutí s prorektorom prof. Ing. Antonom Čižmárom, CSc., ktorý veľvyslanca informoval o súčasnom stave v rámci univerzity, výskumných úlohách riešených v rámci európskych projektov ako aj o spolupráci s univerzitami v USA, navštívil veľvyslanec aj Startup centrum TUKE.

V rámci krátkej návštevy sa stretol so zástupcami startupov CEELABS a VIZUALIZACKY. Ako uviedol zástupca CEELABS, s.r.o. Ing. Miroslav Michalko, PhD.: „Veľvyslanec si pri návšteve vypočul informácie o vyvíjaných riešeniach pre inteligentnú domácnosť a vzdialený odpočet spotreby. Prejavil hlbší záujem o spôsob implementácie riešenia, aktuálny stav vývoja a nechal si predviesť praktické ukážky. Zaujímal sa taktiež o formu podpory zo strany Startup centra Technickej univerzity.

Ing. Pavol Kaleja zo spoločnosti VIZUALIZACKY veľvyslancovi predviedol služby a technológie virtuálnej reality s ktorými na tíme aktuálne pracujú.