Dňa 15. decembra pripravilo Startup centrum TUKE v rámci akceleračného programu pre startupy školenie zamerané na oblasť ochrany duševného vlastníctva.

Školenie pozostávalo z dvoch tematických okruhov. Prvým bol úvod do ochrany duševného vlastníctva pre firmy, ktorý bol zameraný na všeobecný prehľad. V druhej časti bola prednáška venovaná ochrane vynálezov a technických riešení patentom a úžitkovým vzorom na Slovensku aj v zahraničí. Školenie prebiehalo pod vedením odborníčok z Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré po prednáške venovali ďalšie dve hodiny odpovediam na otázky z praxe.

 

Ako získať pomoc?

Vďaka školeniu sa účastníci dozvedeli aj o možnostiach bezplatného poradenstva, ktoré Úrad priemyselného vlastníctva SR poskytuje prostredníctvom svojho Informačného centra. Centrum ponúka odbornú konzultačnú činnosť pri získavaní informácií o vhodnom spôsobe ochrany duševného vlastníctva. V prípade záujmu je centrum je možné kontaktovať e-mailom, telefonicky, poštou alebo osobne. Kontaktné informácie nájdete tu.

V snahe pomôcť verejnosti objasniť problematiku ochrany priemyselného vlastníctva úrad pripravil otázky a odpovede k jednotlivým predmetom priemyselnoprávnej ochrany, ktoré nájdete v tejto časti stránky.

 

Prediagnostika priemyselných práv

Úrad tiež poskytuje službu pre malé a stredné podniky s názvom Prediagnostika priemyselných práv. Snahou prediagnostiky je priblíženie priemyselného vlastníctva malým a stredným podnikom, ktoré v dostatočnej miere neochraňujú svoje inovácie kvôli chýbajúcej informovanosti alebo nesprávnej podnikateľskej stratégii.

Cieľom prediagnostiky je analyzovať situáciu v podniku, oboznámiť jeho zástupcov s možnosťami priemyselnoprávnej ochrany, upozorniť na možné dopady nekalosúťažného konania a poskytnúť objektívne odporúčania.

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze.