Webinár „Na čo nesmiete zabudnúť pri budovaní vlastnej značky“ bol venovaný významu ochrany grafických prvkov firemnej identity, ako sú napríklad logá a dizajny. Odborná pracovníčka oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR, RNDr. Barbara Tóthová, PhD., poskytla účastníkom webinára informácie o možnostiach a spôsobe ochrany dizajnu, označení, loga a sloganov. Účastníci webinára sa tiež oboznámili so službami v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, ktoré poskytuje Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci spolupráce s Technickou univerzitou v Košiciach. Viac informácii je možné získať na adrese https://www.cvtisr.sk/