Téma ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní, patrí medzi témy, o ktoré je najväčší záujem. Takto to bolo aj pri workshope ktorý UVP TECHNICOM organizoval 8.3.2023 v spolupráci s CVTI SR. Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov s dostupnými spôsobmi ochrany vynálezov a technických riešení, s vlastnosťami patentu, podmienkami pre jeho získanie a s prínosmi pre jeho majiteľa, ale tiež ukázať prepojenie oblasti počítačových programov s oblasťou ochrany duševného vlastníctva a vedieť identifikovať subjekt, ktorý vykonáva práva k vytvorenému počítačovému programu.

Dôraz bol kladený na témy: Vynálezy v podnikaní, patent – ochrana vynálezov, iné spôsoby ochrany vynálezov a technických riešení, ochrana počítačových programov a strategické uvažovanie pri ochrane vynálezov.

Lektor: RNDr. J. Noskovič – vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra vedecko-technických informácií SR.