V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný 3.webinár zo série webinárov z oblasti Duševného vlastníctva s názvom “Ochranná známka, dizajn, produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby”.

Obsahom  vebinára boli  témy:

  • čo je dizajn a ako a prečo ho chrániť
  • ako a prečo chrániť označenia, logá, slogany a na čo nezabudnúť pri budovaní značky
  • podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu a ochrannej známky na Slovensku a vo svete
  • ako prechádzať poručovaniu práv k zapísaným dizajnom a platným ochranným známkam iných subjektov
  • nástroje na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch a platných ochranných známkach

Lektorka detailne vysvetlila aké sú  podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete. Účastníci sa taktiež mohli dozvedieť ako si vypracovať rešerš pred podaním žiadosti o zápis dizajnu.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI, poskytujú pracovníci CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlastníctva je možné získať na adrese CVTI SR.

Pre organizáciu on-line webinára bola využitá  infraštruktúra www.nti.sk, prostredníctvom ktorej webinár viedla lektorka   Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD. z CVTI SR.