Dňa 13. septembra sme spustili aktualizovanú verziu akceleračného programu s názvom Bootcamp 1, ktorá bola zameraná na validáciu konceptov, analyzovanie trhu, identifikáciu konkurenčného prostredia a definovanie cieľových skupín zákazníkov a ich segmentácie. Workshop pod vedením Andreja Rybovica, renomovaného odborníka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti podpory startupov, bol interaktívny a obohacujúci. Účastníci programu mali tiež možnosť zoznámiť sa s podnikateľským príbehom úspešnej spoločnosti INSPIO, predneseným pani Slávkou Kollárovou, ktorá s nami zdieľala svoje skúsenosti vrátane výziev, s ktorými sa musela vysporiadať.