Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizovala 14. októbra 2016 vyhodnotenie 4. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie startupov, ktorým končí  ich pôsobenie v Startup centre TUKE v rámci pred-inkubačnej fázy. 

Vyhodnotenie pobytu v Startup centre TUKE

img_0114Svoje podnikateľské zámery, doterajšie úspechy ako aj plány do budúcnosti predstavili startupy, ktoré v súčasnosti pôsobia v Startup centre TUKE.   Do ďalšej fázy v rámci Inkubátora TUKE postúpil projekt Chargebrella.  Na základe svojej doterajšej činnosti sa ďalším postupujúcim projektom stal Fitliner Training. Tímu HoneyLog bol predĺžený pobyt v rámci pred-inkubačnej doby v Startup centre o ďalších 6 mesiacov.

Vybrané startupy tento rok získali už niekoľko ocenení. Projekt Chargebrella bol ocenený v súťaži Nadácie Tatra banky – Business Idea 2016. Zakladateľ startupu, Daniel Šlosár, získal ocenenie Osobnosť v oblasti technológií v rámci súťaže Vedec roka 2016. Zakladateľ Fitliner Training, Peter Budzák, sa zas umiestnil vo finále súťaže Mladý inovatívny podnikateľ.

Finále 4. kola súťaže inovatívnych nápadov

Následne po výbere startupov do fázy inkubácie sa konalo finále 4. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. V záverečnom kole sa predstavilo 10 súťažných tímov, ktoré tvorili mimoriadne pestrú zmes inovatívnych nápadov a ľudí: „Sme veľmi radi, že naša súťaž má široký záber a oslovuje ľudí od študentov stredných škôl, až po odborníkov pôsobiacich na akademickej pôde. Je našou snahou, aby Startup centrum TUKE bolo vnímané ako otvorený priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok bez ohľadu na vek, profesijnú prax alebo zameranie“, povedal na margo súťaže riaditeľ Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany dušeného vlastníctva (UCITT), doc. Ing. František Jakab, PhD.

Porota do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala spolu 6 projektov. Najmladším postupujúcim tímom sa stal nádejný stredoškolský startup Dopraváci v doprave zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach. Z radov vysokoškolských študentov a absolventov postúpili Enterprise IoTNETHipstersaurus Rex Apps. Medzi postupujúcimi projektami sú tiež TuLiMarkVSENANAMEZ, ktorých tímy tvoria ľudia pôsobiaci na akademickej pôde. Šesticu postupujúcich uzatvára úspešný startup FoxBox, ktorý tento rok získal už ocenenie v národnom kole súťaže Creative Business Cup.

Víťazstvom v súťaži startupy získali vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inováce a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Do komisie zasadli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Monika Pohlová (Slovak Business Agency), Radoslav Vašina a Michal Borza (Fond inovácií a technológií), Peter Ťapák (Košický samosprávny kraj), Zuzana Nehajová (Ernst &  Young, s.r.o.), Markéta Čadková (Saab AB) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Viliam Vajda.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ organizuje Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany dušeného vlastníctva (UCITT) Technickej univerzity v Košiciach. Hlavným partnerom súťaže je Slovak Business Agency (SBA). Partnerom rozvoja Inkubátora TUKE je Saab AB.