V rámci akceleračného programu pre startupy sa v spolupráci so spoločnosťou Innovates s.r.o. konal 12. apríla v priestoroch UCITT seminár „Self-hosted IT a biznis nástroje“.

Seminára bol zameraný na otázky / oblasti:

  • Prečo takýmto nástrojom venovať pozornosť.
  • Aké benefity môžu priniesť pre váš biznis.
  • Aké sú riziká, obmedzenia a požiadavky pre takéto riešenia.
  • Ako si vybrať vhodný softvér pre vlastnú implementáciu.
  • Ako zhodnotiť kvalitu nástrojov.
  • Aké sú možnosti testovania.

Seminár viedol Matúš Selecký, lektor zameraný na oblasť využívania self-hosted nástrojov a zároveň konateľ spoločnosti Innovates s.r.o.