Ako prezentovať on-line

(20. a 26. 5. 2021) Workshopy boli organizované on-line ako súčasť akceleračného programu startupov Startup centra UVP a bol určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery alebo výsledky projektov a riešení pred skupinou poslucháčov.

Pri prezentovaní sú dôležité dve veci. Tou prvou je prednášajúci, teda rečník a druhou je jeho vizuálny výstup, tzv. prezentácia. Každý má z prezentácie strach. Dokonca aj najväčší rečníci, ktorí prezentujú maximálne sebavedomo, pociťujú pred prezentovaním stres. Je to prirodzená obranný reakcia. Našťastie, dá sa na ňu jednoducho navyknúť a časom ten stres nevnímať.

Workshop bol zameraný na to, ako môže prezentujúci zlepšiť svoje vyjadrovanie, ako udržať záujem poslucháčov, ako presvedčivo vystupovať a hlavne jednoducho a jasne sa vyjadrovať. Prezentované boli témy:

  • stres manažment – čo to je a ako sním pracovať
  • storytelling – sila príbehu v prezentácii
  • technická príprava prezentácie
  • špecifiká online prezentácie a pod..- ako udržať pozornosť publika..
  • zásady prípravy vysielacieho prostredia
  • byť profi sa oplatí..
  • správne nástroje on-line prezentácií

Rada lektora pre účastníkov webinára:

„Buďte naladený pozitívne pred každou svojou prezentáciou“

Lektor – Marek Šaly: Vedeniu a motivácií ľudí sa venuje vyše 20 rokov. Už ako 18 ročný pomohol vytvoriť, motivovať a viesť skupinu viac ako 50 dobrovoľníkov pracujúcich v mimoškolskej činnosti v rámci neziskovej organizácie Frigo. 5 rokov úspešne pôsobil v oblasti obchodu a predaja pre dve spoločnosti, kde ako konzultant pôsobí dodnes. Šesť rokov viedol niekoľko úspešných tímov v spoločnosti T-Systems, kde zároveň prezentoval a školil mäkké zručnosti v rámci vnútro-podnikovej akadémie, ktorú spolu zakladal. V roku 2017 založil vlastnú spoločnosť v oblasti personalistiky.