Dňa 11.3.2022 mali startupy zo Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM príležitosť stretnúť sa so zástupcom úspešného startupu Opre‘ cider – Gabrielom Oprendekom. 

Po prezentácií pútavého životného príbehu G. Oprendeka, sa rozvinula diskusia s účastníkmi – zástupcami startupov, ktorých zaujal história vývoja startupu Opre’cider. Učastníci privítali aj možnosť ochutnať v rámci stretnutia produkty startupu Opre’cider.

Motivačné vystúpenie startupu Opre’cider bolo organizované v rámci Intenzívneho akceleračného programu startupov v UVP TECHNICOM.

Viac informácií o startupe: https://www.opre.sk/

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.