Profil startupu

APONI

APONI s.r.o.

Ivana Nováková
e-mail: ivana.novakova@aponi.sk
web: aponi.sk

APONI  je inovatívny startup ktorý sa venuje implementácií interaktívnej rozšírenej reality do podnikov. Inovatívnym produktom spoločnosti je softvér APONI view, ktorý slúži ako efektívny nástroj pre zvyšovanie kvality , kontroly a produktivity v podniku. Softvérové ​​riešenie APONI VIEW je inteligentný systém na implementáciu rozšírenej reality v spoločnosti. Systém obsahuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu z hľadiska výroby, prevádzky strojov a individualizácie projektov. Technológia APONI VIEW bola vyvinutá predovšetkým pre priemyselné spoločnosti, vrátane logistických spoločností, výrobných spoločností a montážnych liniek.

Prioritným cieľom je implementácia inteligentného systému monitorovania, spracovania a vyhodnocovania kritických informácií v spoločnosti pomocou rozšírenej reality ako pracovného nástroja. Softvérové ​​riešenie je navrhnuté na základe možného prepojenia existujúcich riešení SAP v spoločnosti na celkové zjednotenie procesov s možnosťou úplnej digitalizácie procesov, čo by mohlo vytvoriť jednotný systém pre výrobcov strojov a zariadení s výrobnými linkami a vytvoriť stabilný základ pre výstavbu továrne budúcnosti.