Jozef Badár
   e-mail: badysenior@gmail.com

Naším hlavným cieľom je efektívne rozhodovanie prostredníctvom zberu a vyhodnotenia smart dát. Súčasná situácia v mestách a podnikoch často trpí neoptimálnymi službami a infraštruktúrou, zastaranými dátami a ťažko spracovateľnými analógovými údajmi. Táto situácia vážne ovplyvňuje kvalitu rozhodovania. Avšak, s nedostupnosťou jednotného riešenia získavania dát sa stáva efektívne rozhodovanie ešte väčšou výzvou. V tejto súvislosti sme vyvinuli hardvérovú sadu, ktorá umožňuje zber dát vo verejných budovách. Naše riešenie je prispôsobiteľné a jednoducho škálovateľné. Zamerať sa môžeme aj na optimalizáciu dopravy a nasadenie systému do dopravných prostriedkov hromadnej dopravy a verejných kamier. Vďaka možnosti prispôsobiť zber dát na mieru podľa konkrétnych požiadaviek sme schopní poskytovať presné a relevantné informácie. Okrem toho, ponúkame možnosť testovacieho nasadenia, aby sme overili prínos nášho riešenia. Naša sada zariadení je cenovo dostupná a vyžaduje nízku prvotnú investíciu. Toto riešenie tiež umožňuje získavanie druhotných údajov, ako napríklad informácie o tepelnom hospodárstve v budovách a kvalitu ovzdušia. Tieto dáta poskytujú ďalšie informácie, ktoré podporujú rozhodovanie v súvislosti s účinnosťou a udržateľnosťou mestskej infraštruktúry. Naše riešenie sa zameriava na zlepšenie efektívnosti rozhodovania a optimalizáciu služieb a infraštruktúry v mestách, podnikoch a dopravných prostriedkoch prostredníctvom zberu a vyhodnotenia smart dát. Veríme, že nasadenie nášho systému a využitie moderných technológií môžu priniesť skutočnú zmenu a viesť k lepšiemu fungovaniu miest a dopravy. Naším zámerom je poskytnúť podnikom a mestám prostriedky na efektívne rozhodovanie, čo prinesie pozitívne výsledky a zlepší kvalitu života obyvateľov.