Profil startupu

CEELABS

CEELABS, s.r.o.

Peter Feciľak
e-mail: peter.fecilak@ceelabs.com
web: CEELABS.com

CEELABS je progresívny startup, je príklad úspešného prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou. Tím pozostávajúci zo špecialistov a výskumníkov pôsobiacich v Laboratóriu počítačových sietí na Katedre počítačov a informatiky FEI TUKE a tiež z externých spolupracovníkov vypracoval inovatívne riešenie v oblasti novovznikajúceho trendu internetu vecí. CEELABS vyvíja distribuované HW a SW riešenie pre oblasť zberu informácií a riadenia tzv. SmartGrid sietí. Bol vyvinutý  prototyp unikátneho inteligentného „smart metra“, ktorý umožňuje export nameraných dát o spotrebe elektrickej energie v reálnom čase, cez bezpečnú komunikačnú infraštruktúru do cloudového prostredia pre neskoršie spracovanie. Riešenie rozširuje vlastnosti tradičných inteligentných elektromerov o nové prvky s možnosťou vykonania analýzy neštandardných situácií a predikcie vývoja spotreby energií na konkrétnom odbernom mieste. Na základe takto získaných detailných údajov o spotrebe energií možno extrahovať matematický model na vyhodnocovanie správania sa elektrospotrebičov v domácnostiach, resp. na odbernom mieste. Používateľské rozhranie dostupné cez web alebo mobilnú aplikáciu umožňuje koncovému používateľovi možnosť sledovať a vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie jednotlivými spotrebičmi a zároveň ľahko a rýchlo identifikovať rôzne anomálie v ich správaní. Takéto neštandardné správanie pritom možno vyhodnotiť prakticky okamžite, keďže riešenie smart meteringu vyvinuté tímom CEELABS umožňuje odpočet v reálnom čase. Takto získané údaje sa môžu použiť na vytvorenie informácie o aktuálnom dianí v domácnosti. V súčasnosti tím startupu ceelabs pôsobí v Inkubátore TUKE, v ktorom získal miesto po úspešnom pôsobení v Startup centre TUKE.