Profil startupu

CeoHire

CDE Services, s.r.o.

Dominik Lakatoš.
e-mail: dominik7lakatos@gmail.com

Startup CeoHire sa zameriava na vývoj riešenia pre oblasť vyhľadávania a najímania talentov na manažérske a riadiace pozície na báze využitia moderných a inovatívnych prístupov dátovej analýzy, spracovania verejne dostupných zdrojov a strojového učenia.

Cieľom je využiť moderné a inovatívne prístupy ako aj reálne skúsenosti expertov v danej oblasti na vytvorenie softvérovej služby, ktorá umožní: skrátiť čas na vyhľadanie vhodného kandidáta na otvorenú pracovnú pozíciu, zníži počet ľudí zúčastnených na vyhľadávaní a vyhľadá zamestnanca s čo najvhodnejším profilom pre danú pozíciu. Prinášame silu strojového učenia do procesu vyhľadávania možných kandidátov na otvorenú pracovnú pozíciu. Súčasťou tohto procesu je aj vopred definovaná štruktúra pre upresnenie požiadaviek k pracovnej pozícii, pričom týmto procesom bude používateľ automatizovane vedený. Chceme tiež priniesť silu strojového učenia do procesu hodnotenia kandidátov a tak zrýchliť a skvalitniť celý proces najímania nových zamestnancov na manažérske a riadiace pozície.

Inovatívnosť našej myšlienky spočíva v správnom nastavení strojového učenia, použitia dátového inžinierstva a práce s exkluzívnymi údajmi s viac ako 10 ročnými záznamami, ktoré obsahujú informácie z hľadania a úspešného prijatia zamestnancov v medzinárodnej spoločnosti. Práve použitím skúseností zapísaných v údajoch, ktoré máme k dispozícii, v kombinácii s inovatívnymi technológiami určíme nové smerovanie pre skvalitnenie a zefektívnenie procesov v oblasti najímania talentov.