Profil startupu

grantUP

grant UP, s. r. o.

Urobiť granty dostupnými pre každého – to je naša vízia, s ktorou sme zakladali magazín grantUP. Bežní ľudia a podnikatelia vo väčšine prípadov netušia nič o výhodách a možnostiach grantov – a to zďaleka nemyslíme len eurofondy. Ak sa aj o granty začnú zaujímať, narazia na množstvo prekážok, nejasností a cudzích pojmov. Zmysel grantUP spočíva v postupnej edukácii širokej verejnosti a podnikateľov v oblasti vyhľadávania, prípravy, žiadania grantov ale aj realizácie projektov, ktoré dostanú financovanie. Pravidelne budeme prinášať tipy v týchto oblastiach, budeme monitorovať príležitosti ako sú výzvy a podujatia ale tiež prinášať rozhovory a úspešné príbehy ako inšpiráciu. Sme prvý magazín a podcast o grantoch na Slovensku a veríme, že sa nám našu víziu podarí naplniť zvýšením povedomia o tejto tematike, čo prispeje k inovačnému potenciálu krajiny.