greenspace

Startup greenspace sa zaoberá novými technológiami dobíjania akumulátorov elektromobilov, bezmotorových lietadiel, elektroletov a iných dopravných prostriedkov pre zvýšenie dojazdu elektromobilov.

(Startup centrum)

 

Kontaktná osoba

Ing. Jozef Pavlinský
jopav.fly@gmail.com
+421 944 192 292

Znalosti

Publikované

13/12/2018