Dopraváci v doprave

Dopraváci doprave je projekt bezplatnej  požičovne bicyklov pre študentov košických stredných a vysokých škôl, ktorý bol vypracovaný študentmi SPŠ dopravnej v Košiciach, ktorí sa zamerali na aktuálny problém – zlepšenie ovzdušia v meste. Projekt si...
Sportner

Sportner

Márk Csatlóse-mail: markcs954@gmail.com FollowFollowFollow Vytváranie a vývoj smarthealth/city aplikácie a komunity, ktorú bude spájať. Je to systém, v ktorom vedia užívatelia prostredníctvom mapy  zdieľať svoju aktivitu pre ďalších, aby sa k nim vedeli pridať....
Kuchyňáčik

Kuchyňáčik

[vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text] The constantly deteriorating health of children and the growing problem of their overweight. In the COVID period alone, the number of overweight children increased to 30% of the child population. In addition...
Kuchyňáčik

Kuchyňáčik

[vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text] Neustále sa zhoršujúci zdravotný stav deti a rastúci problém ich nadváhy. Len za COVIDOVÉ obdobie, narástol počet detí s nadváhou na 30% detskej populácie. Okrem zníženej pohybovej aktivity, sa pod to...
eBusiness Cards

eBusiness Cards

Samuel Vilkovskýe-mail: samuel.vilkovsky@ebusinesscards.euweb: ebusinesscards.eu FollowFollow TVORÍME LEPŠIE DIGITÁLNE VIZITKY Našim cieľom je vytvorenie novej digitálnej platformy slúžiacej na výmenu vizitiek, ktorá má minimálny ekologický dopad, zaručene zníži...