Dopraváci v doprave

Dopraváci doprave je projekt bezplatnej  požičovne bicyklov pre študentov košických stredných a vysokých škôl, ktorý bol vypracovaný študentmi SPŠ dopravnej v Košiciach, ktorí sa zamerali na aktuálny problém – zlepšenie ovzdušia v meste. Projekt si...
Zvuk Energy

Zvuk Energy

Tetiana Kladkovae-mail: tkladkova243@gmail.com Problém, ktorý chce projekt ovplyvniť, je trend spotreby stále väčšieho množstva elektrickej energie, ktorá sa, žiaľ, okrem obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie stále vyrába z fosílnych palív. To nie je dobré, pretože...
Zvuk Energy

Dobrá farma

Miroslav Barutiak e-mail: mirko.barutiak@gmail.com Startup Dobrá Farma sa zaoberá gastroturizmom a zdravým životným štýlom. Dobrá Farma prichádza s myšlienkou pestovania zdravej zeleniny a ovocia, konkrétne paradajok, spôsobom bez chemikálí a možnosťou pre zákazníkov...
Pobeda

Pobeda

Oleksandr Bakove-mail: sanya280801@gmail.com Vyriešenie problému údržby elektrických a hybridných automobilov, počítačová podpora áut, hlavnou výhodou nášho autoservisu je nízka konkurencia, veľká databáza špecialistov, ktorú tvoria naši študenti a absolventi....
Sportner

Sportner

Márk Csatlóse-mail: markcs954@gmail.com FollowFollowFollow Vytváranie a vývoj smarthealth/city aplikácie a komunity, ktorú bude spájať. Je to systém, v ktorom vedia užívatelia prostredníctvom mapy  zdieľať svoju aktivitu pre ďalších, aby sa k nim vedeli pridať....