Profil startupu

HRIIS

Eduard Popovič
e-mail: sales@hriis.io
web: hriis.io

Moderná platforma HRIIS digitalizuje a automatizuje procesy v spoločnostiach a stojí na pilieroch Ľudské zdroje, Financie, Operatíva a Projekty. Ponúka moderným spoločnostiam manažérske prehľady na pár klikov, je dostupná v cloude a dokážete jednoducho riadiť celý proces náboru, manažovať zamestnancov, generovať dokumenty, mať pod palcom vzdelávanie a rozvoj, financie, schválenia, operatívu a mnoho ďalšieho. Platforma HRIIS je určená pre scale-up spoločnosti, malé a stredné podniky, ale aj korporácie, ktoré chcú digitalizovať, automatizovať a ušetriť čas a peniaze.