leaf.

Inovujeme pokročilú diagnostiku psychológie človeka a na základe bezprostredných reakcií analyzujeme jeho skutočnú osobnosť. Celý proces analýzy je nasadený v prostredí laboratória, fungujúceho na princípe logickej izby a odzrkadľujúcej bežné situácie charakteristické pre danú pozíciu. Pomocou rekvizít a rozličných analytických a logických úloh vyvolávame reakcie na podnety, ktoré vedia presne analyzovať prirodzené správanie človeka v reálnom živote, a tiež jeho vonkajšie a skutočné reakcie na rôzne stresové situácie. Výsledky testovania, ako aj samotný proces, je podložený vizuálnymi a fyziologickými údajmi získanými využitím najmodernejších digitálnych technológií. Celé testovanie je tvorené celistvým sledom situácií, vedúcim k úspešnému koncu.

(Startup centrum)

 

Kontaktná osoba

Lukáš Kianka
tel. +421 915 927 665
e-mail: lukas.kianka@cnl.sk

Znalosti

Publikované

21/11/2017