OnlineAmbulancia

OnlineAmbulancia rieši znížené pohodlie práce lekára, sestričky a pacientovi dáva možnosť lepšieho využitia času, ako sedením v čakárni. Nervozita pacientov spôsobená dlhou čakacou dobou a neorganizovanosťou čakárne, zvýšené riziko nákazy, rušivé faktory spôsobené neustálym klopaním a v neposlednom rade neinformovanosť o aktuálnom stave čakárne sú hlavné problémy, s ktorými sa stretne každý pacient. Taktiež chýba informácia o pacientovi, dôvode návštevy, prípadne o jeho chronickom ochorení.

Našim cieľom je, na základe špecifikácie pacientov a lekárov, či už všeobecných alebo odborných, vytvoriť efektívne a komplexné riešenie celej problematiky, pričom sa nezameriavame len na základné problémy pacienta, ale aj na potreby lekára. Myslíme taktiež na oblasť každodennej starostlivosti o zdravotný stav vo forme nášho osobného asistenta.

(Startup centrum)

 

Kontaktná osoba

Martin Fedorjak
tel. +421 904 957 875
e-mail: fedorjakm@gmail.com

Znalosti

Publikované

21/11/2017