Profil startupu

onselo

Peter Rusiňak
e-mail: peter.rusinak@intellope.com
web: onselo.com

Platforma onselo, riešenie v oblasti sociálnych inovácii, pomôže našim seniorom a blízkym v mestách či na vidieku zvýšiť životný štandard a zabezpečiť nevyhnutné tovary a služby. Sťažená mobilita a doprava? Aplikácia onselo im umožní zostať v pohodlí domova a zaobstarať lieky, zdravotné pomôcky, jedlo, sociálny taxík a služby opravárov od overených lokálnych poskytovateľov. Praktická aplikácia, ktorá pomôže nám všetkým, ale hlavne rozdeleným rodinám vyriešiť napr. nákup potravín starším rodičom alebo starkým, keď sme na služobnej ceste či dovolenke, žijeme ďaleko alebo pracujeme v zahraničí.
Pre niekoho pomoc, pre iného príležitosť. Ambíciou platformy je nielen ponúknuť pomoc tým, ktorí ju potrebujú, ale zároveň otvoriť príležitosti pre drobných poskytovateľov sociálnych, zdravotných, technických a remeselných služieb a tovarov priamo v ich regióne. Sieť dodávateľov služieb v onselo sa buduje medzi drobnými živnostníkmi, farmármi ale i tými ponukajúcimi soc. a zdravot. starostlivosť.