POH, s.r.o.

Matej Plesník
e-mail: konatel@poh.sk
web: poh.sk

Start-up POH rieši hneď tri problémy. 1. Zadržiavanie vody v krajine – v súčastnosti už pociťujeme vplyv klimatických zmien na naše územie, že máme dlhšie obdobie sucha a sú narušené malé vodné cykly. Urbanizácia krajiny zabránila infiltrácii a retencii dažďovej vody na území a preto riešenie retenčného parkoviska zabezpečí retenciu zrážkovej vody v technickom riešení. 2. Použité materiály zo zhodnoteného odpadu – celé technické riešenie je „vyskladané“ z materiálov, ktoré prešli recykláciou a našlo sa pre ne ďalšie využite a v rámci životného cyklu sa tak predĺži doba materiálu a je opätovne vrátená do kolobehu surovín v rámci cirkulárnej ekonomiky. V roku 2018 sme na SVK dosiahli úroveň recyklácie komunálneho odpadu na 38,1%. Stanovený cieľ 60% do 2030 vieme naplniť aj používaním týchto riešení. 3. Zamestnanosť – tech. riešenie priamo zamestná lokálnych ľudí nepriamo podporí vytvorenie zamestnanosti pri zbieraní surovín na recykláciu, vytvoria sa tkz. zelené pracovné miesta.