Anna Kmecová
e-mail: kmecova.anna@gmail.com

rescueBOOK je interaktívna príručka prvej pomoci s využitím rozšírenej reality, videi a 3D obrázkov. Postupy poskytovania prvej pomoci sú podľa najnovších Guideliness 2020, príručka je určená pre laickú aj odbornú verejnosť. Nie je to teoretická kniha ale praktický návod s vysvetlením nielen „ako“ ale aj „prečo“. Dôraz je venovaný na život ohrozujúce stavy, rescuscitáciu s použitím AED-automatického externého defibrilátora, okrem ďalších spostupov prvej pomoci kniha obsahuje aj kapitoly ako správne volať na tiesňovú linku, o fungovaní záchrannej zdravotnej služby, o špecifikách záchranny a činnosti leteckej záchrannej služby, horskej služby, vodnej záchrannej služby, kynologickej služby a ďalších. Na konci kapitoly sa nachádzajú úlohy pre zopakovanie.