Sharoon Ilyas
e-mail: sharoon.ilyas94@gmail.com

Startup sa zameria najmä na vývoj prezentovaného softvérového produktu (Modular & Scalable ERP System). Cieľom je vytvoriť systém, prostredníctvom ktorého si používatelia môžu vytvárať vlastné webové aplikácie zložené z modulov a pluginov a platiť len za tie služby, ktoré skutočne využívajú. Spolu s tým budeme skúmať nové nápady a ďalšie vylepšenia vo vyvíjaných softvérových produktoch. Od vývoja webových aplikácií až po vývoj mobilných aplikácií, zákazkového softvéru a cloudových služieb sa bude tento startup zaoberať všetkým. Okrem toho je naším hlavným cieľom sprístupniť všetky požadované služby a funkcie v jedinom systéme (hlavný produkt Startupu). Všetky služby, ktoré sú dostupné v iných veľkých projektoch vo veľkých spoločnostiach, budú časom dostupné v našom hlavnom produkte ako moduly a pluginy. Ďalším hlavným cieľom startupu je vyvinúť komunitu pre hlavný produkt startupu, do ktorej môžu prispievať iní vývojári a nezávislí pracovníci z celého sveta a zarábať na moduloch/pluginoch, ktoré vytvoria.