Profil startupu

Smartcity-group

StartUp projekt Smartcity-group sa zaoberá vývojom produktov v koncepte smartcity. Koncept Smart cities predstavuje komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí ako kultúra, doprava, životné prostredie, infraštruktúra, energetika, sociálne služby a ďalšie.

StartUp Smartcity-group vznikol transformatizáciou pôvodného startUp projektu iPark. Našim cieľom je vytvoriť niekoľko produktov v koncepte smartcity. Medzi naše hlavné produkty patria iPark a urbano.info.

Produkt iPark sa zaoberá vývojom inteligentného parkovania. Pre získavanie obsadenosti parkovacích miest využívame kamerový systém a umelú inteligenciu, ktorá určí, či je dané parkovacie miesto voľné alebo obsadené. Zároveň však ponúkame aj modernú mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje návštevníkom parkoviska uhradiť parkovné, prípadne rezervovať miesto a ďalšie. Aplikácia taktiež ponúka aj možnosť komunikácie pomocou voice recognition, teda umožňuje ovládať a komunikovať s aplikáciou aj počas vedenia motorového vozidla bez nutnosti obsluhy mobilného telefónu.

Produkt urbano.info sa zaoberá vývojom informačného systému pre cestujúcich na autobusových staniciach, zastávkach a prestupných termináloch IDS. Urbano.info je softwerovo-hardwarový systém, ktorý ponúka cestujúcej verejnosti ucelené dopravné informácie podľa aktuálnej dopravnej situácie. Taktiež sme začali využívať aj pôvodné dopravné programy a systémy v jednotlivých spoločnostiach, ktoré boli vo väčšine prípadov vždy rozdielne. Okrem iného sme vyvinuli rôzne nadstavby na už zväčša nefunkčné informačné zariadenia, ktoré sme oživili do prevádzky. V súčasnosti sme začali vyvíjať aj vlastné informačné tabule a systémy jednotného času komunikácie.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke smartcity-group.eu

Pozn.: Smartcity-group – predtým iPark