Profil startupu

Smartcity-group

SmartCity Group s.r.o.

Erik Kuzma
e-mail: kuzma@scgp.sk
web: scgp.sk

StartUp projekt SmartCity Group sa zaoberá vývojom produktov v koncepte smartcity. Koncept Smartcities predstavuje komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí ako kultúra, doprava, životné prostredie, infraštruktúra, energetika, sociálne služby a ďalšie.

( zľava: Samuel Schnelly, Richard Šofranko, Erik Kuzma )

V súčasnosti sa zaoberáme vývojom automatizovaného riadenia s názvom Flow Control. Programovateľný automat (PLC) predstavuje kľúčový prvok nášho systému Flow Control. Vďaka tejto inovatívnej technológii môžeme softvérovo ovládať fyzické prvky a elektroinštaláciu s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou.

Systém nasadzujeme na rôzne projekty ale hlavne na fontány kde vďaka automatizácii je možné ušetriť 30% energií mesačne.

Zaoberáme sa aj digitalizáciou a realizáciou multimediálnych fontán. Produkt Conrad je komplexný a autonómny systém riadenia osvetlení, fontán, vodných diel a vodných prvkov. Jeho výhodou je, že celý systém je veľmi ľahko postavený a teda si nevyžaduje veľké technické zázemie na prevádzku. Systém dokáže komunikovať viacerými dostupnými protokolmi riadenia dynamických či statických prvkov. Vďaka tomu sa zvyšuje jeho škálovateľnosť.

Systém podporuje dva najrozšírenejšie protokoly vyžívane v riadení dynamických či statických prvkov. Pre dynamické prvky je tu podpora riadenia pomocou protokolu Art-Net, ktorý je možno ďalej prevádzať na rôzne iné protokoly či fyzické signály. Scénické a teda statické prvky je možné riadiť pomocou známeho protokolu DALI. Tento protokol je v odvetví riadenia statických prvkov najvyužívanejší.
V súčasnosti máme celkovo 6 realizovaných fontán a z toho 5 v Košiciach a jednu v obci Čečejovce. Z čoho sú 2 fontány multimediálne vrátane hudobných a projekčných režimoch.