Profil startupu

storePredictor

E-Commerce Association

V našom tíme vyvíjame storePredictor systém, ktorý sa zameriava na predikčnú analytiku s fokusom na znižovanie nákladov v e-commerce a zlepšenie plánovania cashflow. S využitím moderných prvkov strojového učenia a vyhodnocovania dát vyvíjame vlastný unikátny matematický model, ktorý simuluje správanie zákazníkov a predikuje na základe získaných dát budúce predaje obchodu. Na úrovni jednotlivých produktov, sa snažíme pomôcť s riadením skladov a predikovaním jednotlivých predajov. Vďaka tomu znižujeme e-shopom náklady a uvoľňujeme im peniaze, ktoré môžu byť lepšie využité na rast ich biznisu. Získané dáta prezentujeme našim zákazníkom vo vlastnej online aplikácií, ktorá je dostupná odkiaľkoľvek. Rovnako tak ako jednoduché REST API, vďaka ktorému si môžu dáta napojiť do svojich systémov presne podľa svojich potrieb. Zakladáme si na jednoduchom napojení meracích skriptov do e-shopov našich zákazníkov, vďaka ktorému im poskytneme čo najväčší komfort vo využívaní našich predikčných dát. Samozrejmosťou je vyhodnocovanie predikovaných dát priamo v našej aplikácii, ktorá poskytuje majiteľom e-shopov relevantné dáta pre rast ich podnikania, rýchlo a jednoducho.

Pozn.: E-Commerce Association – predtým storePredictor