VIOU

(VIOU – predtým SmartSenior) Pracujeme na inteligentnom náramku, ktorý dokáže monitorovať pády seniorov, GPS polohu, telesnú teplotu, pulzovú frekvenciu resp. inú krizovú situáciu, ktorá može spôsobiť škodu na zdraví alebo dokonca smrť. Zariadenie vyhodnotené dáta referuje prostredníctvom GSM siete čiže SMS/telefonicky a to osobám zodpovedným za daných seniorov. Seniora na vznik krizovej situácie vieme upozorniť zvukovo, vibráciou náramku a taktiež vizuálne prostrednictvom notifikácie na displeji.

 

Kontaktná osoba

Bc. Dávid Čorňák
cornak.d@gmail.com
+421 944 965 221

Znalosti

Publikované

17/07/2019