Peter Gašpar
e-mail: pg.vesper@gmail.com

Predajný portál s výtvarným umením, do ktorého vstupujú umelci so svojimi dielami. Umelci si vytvárajú vlastnú virtuálnu 3d galériu z predvolených editovateľných možností a umiestňujú do nej svoje výtvarné diela naskenované v 3d. Umelec o každom zverejnenom diele vyplní predpísanú legendu zahŕňajúcu výberové kritériá. Návštevník stránky má možnosť prejsť sa 3d galériou a vyfiltrovať si vlastnú subgaléríu a v nej konfrontovať svoju predstavu o kupovanom diele s ponukou, pričom dielo môže bez ohľadu na jeho skutočnú veľkosť či hmotnosť sňať z podstavca a prezrieť si ho v 3d formáte alebo si ho priamo vypožičať a zapracovať do vlastnej 3d vizualizácie či už pre vlastnú potrebu alebo pre zobchodovanie pre iného klienta. Naviac sa on line môže o diele pozhovárať s autorom, dohodnúť sa na prípadných úpravách a cene. Aj predajom diela však môže dielo zostať v galérii, pretože zámer projektu spočíva aj tom, že bude slúžiť aj ako databanka existujúceho súčasného umenia. Prevádzkovateľ sa bude podieľať na predaji diela a bude pre obe strany zárukou bezpečného obchodu. Časť profitu bude použitá na podporu výtvarného umenia prostredníctvom vlastnej neziskovej organizácie, napríklad udeľovanie výročných cien za mimoriadny prínos a pod.