V rámci akceleračného programu startupov v Startup centre UVP TECHNICOM bol organizovaný 3 hodinový on-line workshop zameraný na úvod do problematiky projektového riadenia. Workshop viedol skúsený lektor Rudolf Takáč.

Workshop bol venovaný témam:

  • Ako pracovať s úvodným nápadom, ktorú chceme realizovať
  • Ako vytvoriť a rozvíjať tím
  • Akým spôsobom udržať vlastnú angažovanosť a motiváciu tímu

Lektor v priebehu workshopu zdôraznil význam delegovania úloh a proaktívnemu riadeniu ako dôležitým spôsobilostiam manažéra, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa. Dôležité je tiež riadiť členov projektového tímu, motivovať, argumentovať, presadzovať etické prístupy a vytvárať dobrú pracovnú atmosféru orientovanú na spoločný cieľ. Taktiež zdôraznil, že podstatným prvkom pri spúšťaní akejkoľvek aktivity či projektu je uvedomiť si opodstatnenie aktivity (projektu). Teda je potrebné porovnať (a neustále porovnávať) predpokladané náklady (financie, prácu) a prínosy projektu.. V súčasnej dobe je veľa povrchnosti, ak chceme budovať značku je potrebné vsadiť na kvalitu a etiku.

Takmer 30 účastníkov workshopu mali možnosť sa oboznámiť aj s celým radom trikov a tipov, ktoré môžu prispieť k úspechu projektu.

Lektor Rudolf Christopher Takáč patrí medzi najvýznamnejších lektorov v oblasti projektového riadenia v SR s vyše 20 ročnou praxou. V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Medzi jeho publikačné aktivity patrí séria prednášok z oblasti riadenia rizík a kniha UZDA NA PROJEKT.  Prednášal na seminároch vo Viedni a Zurichu a na svetovom kongrese IPMA v Roterdame. V súčasnej dobre pracuje v spol. 2BCognitus.