Úspešné projektové riadenie v praxi

Webinár bol prvou aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a bol určený pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM. V on-line móde bol program webinára prístupny aj pre verejnosť.

Webinár sa bol venovaný problematike úvodu do projektového riadenia, s dôrazom na témy:

  • Ako súvisí Projektové a Strategické riadenie?
  • Čo znamená byť agilný a agilne riadiť projekt?
  • Aká je náplň roly manažéra/manažérky v súčasnosti?

Webinár posunul účastníkov od klasického chápania projektového riadenia (dodať kvalitný výstup projektu, v rámci stanoveného času a nákladov) ku novej paradigme „Projekt je prostriedok na dosahovanie strategických cieľov a prínosov“. Účastníci sa dozvedeli, ako  v praxi prepojiť dynamické strategické riadenie s inováciami a proaktívnym riadením projektov. Osobitnou témou bola diskusia o kaskádovaní stratégie počas uskutočňovaných projektov pre účely akcelerácie podnikania.

Súčasný rýchlo sa meniaci svet si vyžaduje rozšírenie tradičných metodík riadenia projektov o agilný prístup. V praxi to znamená neustále prehodnocovanie vytváranej hodnoty pre koncového užívateľa výstupu projektu.  Agilný prístup si vyžaduje postaviť riadenie na nasledovných pilieroch: hodnota, dynamika, dôvera, inovácie a kreativita. Webinár uvedené piliere predstavil na praktických príkladoch.

Úspešný manažér/ka je viac lídrom ako manažérom. Dokáže ľudí motivovať a viesť v kritických situáciách. Úspešný manažér vie, že v tíme má vysoko expertne vzdelaných ľudí a svoju rolu chápe vo vytvorení „samo-riadeného prostredia“ a v spájaní expertov pre dosiahnutie cieľa/účelu projektu. Doba detailného plánovania projektu, príkazov a detailnej kontroly nemá v súčasných agilných projektoch miesto.

Lektor: 

Rudolf Christopher Takáč je lektor v oblasti projektového riadenia s vyše 20 ročnou praxou. V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Je zakladateľom bezplatných znalostných portálov www.managerport.sk a www.managerport.com (vyše 850 príspevkov). Medzi jeho publikačné aktivity patrí kniha UZDA NA PROJEKT a sada štyroch kníh pre rozvoj detí www.kamkacik.sk. Rudolf prednášal na seminároch (Viedeň, Zürich) a na svetovom kongrese IPMA (Rotterdam). V súčasnej dobre pracuje ako odborný konzultant a lektor v spol. 2BCognitus.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.