10. septembra 2020 bol pre startupy organizovaný v rámci akceleračného programu Startup centra TUKE workshop Projektové riadenie – so špičkovým lektorom v oblasti projektové riadenie – pánom Rudolfom Takáčom.

Projektový manažér by mal byť nielen manažér, ale hlavne prirodzeným lídrom, mal by vedieť rýchlo selektovať informácie a určovať priority projektu. Mal by mať znalosti z rôznych oblastí riadenia projektov a riešenie konfliktov, rozsiahle siete kontaktov a práca projektového manažéra by pre neho mala byť potešením.

Workshop bol venovaný úvodu do štyroch oblastí profesionálneho riadenia projektov: 1. Prínosom projektového riadenia, 2. Problematike kvality 3. Plánovaniu v rámci projektov a 4. Problematike riadenie rizík.

Podstatným prvkom pri spúšťaní akejkoľvek aktivity či projektu je  uvedomiť opodstatnenie aktivity (projektu). Teda je potrebné porovnať (a neustále porovnávať) predpokladané náklady (financie, prácu) a prínosy projektu. Kvalita výstupov projektu musí byť vopred definovaná nie iba predpokladaná. V súčasnej dobe je veľa povrchnosti, ak chceme budovať značku je potrebné vsadiť na kvalitu a etiku.

Pri plánovaní projektu je vhodné postupne spresňovať aktivity, ktoré je potrebné v najbližšom období (etape) uskutočniť. Riadenie rizík (udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť a môžu mať záporný dopad) je podstatnou úlohou každého manažéra.  Dynamika a proaktivita manažéra a členov tímu rozhoduje o úspechu či neúspechu projektu.

Workshop  bol dostupný aj online, prostredníctvom videokonferenčného a kolaboračného systému Webex meeting a bol organizovaný s podporou NTI.

Lektor:

Rudolf Christopher Takáč je  lektor v oblasti projektového riadenia s vyše 20 ročnou praxou. V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Medzi jeho publikačné aktivity patrí sadá prednášok z oblasti riadenia rizík a kniha UZDA NA PROJEKT.  Prednášal na seminároch vo Viedni a Zürichu a na svetovom kongrese IPMA v Rotterdame. V súčasnej dobre pracuje v spol. 2BCognitus.