Problematika riadenia rizík v organizácií sa teší veľkému záujmu aj zo strany startupov. Preto v aktuálnom akceleračnom programe startupov Startup centra UVP TECHNICOM boli tejto téme venované dva workshopy – tak v anglickom ako aj v slovenskom jazyku.

Workshop sa zaoberal problematikou systematického postup identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík. V priebehu workshopu budú vysvetlené základne princípy a postupy v oblasti riadenia rizík. Na príkladoch boli prezentované postupy, ako riziká identifikovať, ohodnotiť závažnosť aj finančné dopady ale tiež aj ako navrhnúť a implementovať proaktívne prístupy k riadeniu rizík. Jedným z hlavných cieľov workshopu bolo porozumieť základným pojmom, princípom a praktikám riadenia rizík.

Lektori:

Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Digital League.

Radovan Šalitroš, certifikovaný projektový manažér (Prince2, PMP, PSM) viac ako 12 ročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov, rovnako spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobil ako člen tímov, ktoré boli zamerané na vývoj aplikácií pre bankové domy v Českej a Slovenskej republike. Aktívne sa venuje podpore vzdelávania v oblasti riadenia projektov na školách a univerzitách.