Tvorba príspevkov na sociálnych sieťach

Workshop bol venovaný problematike tvorby príspevkov na sociálnych sieťach a ich príprave v programe CANVA.

Účastníci workshopu sa dozvedeli aké formáty zvoliť pre jednotlivé sociálne siete, ako pripraviť jednoduchý a pútavý príspevok, odkiaľ je možné čerpať internetové zdroje obrázkov a iných grafických prvkov z databánk. Pozornosť bola venovaná aj exportom obrázkov.

V rámci workshopu boli prezentované praktické ukážky príspevkov  na sociálnych sieťach.

Workshop bol ďalšou aktivitou organizovanou v hybridnej forme v rámci Intenzívneho akceleračného programu startupov (IAP) UVP TECHNICOM a bol určený pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM

Lektor: Jaroslav Mitrík pracuje ako Senior grafický dizajnér a UX/UI dizajnér v digitálnej agentúre Promiseo. V oblasti grafického dizajnu pracuje už viac ako 10 rokov. Pracoval na rôznych start-upoch až po nadnárodné spoločnosti. Začínal ako DTP grafik a momentálne pracuje na najväčších projektoch v spoločnosti Promiseo, kde hľadá a vytvára optimálne riešenie pre každého klienta individuálne. Kreatíva a predstavivosť mu nikdy nechýbala, ktorú následne používa vo svojich projektoch.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.