STARPORT & UVP TECHNICOM

(On-line)

Dňa 26.10. sa uskutočnil 11-ty Startup Meetup organizovaný startupovým hubom Starport v spolupráci so startupom Unimus (https://unimus.net/) a  UVP Technicom, stále kvôli aktuálnej mimoriadnej situácií už v online forme.

Meetupu sa zúčastnili zástupcovia troch projektov, ktorí prezentovali plnenie svojich zadaní z predošlého stretnutia.

Z naceňovania služieb permakultúrneho designu vyplynulo, že z doterajších interakcií so zákazníkmi ešte nie je možné naplánovať škálovateľný business model a preto je potrebné pokračovať v neškálovateľnom priamom poskytovaní služieb a mapovaní spoločných menovateľov v potrebách zákazníkov.

Zakladatelia online sprievodcu Slovenským Rajom si pripravili zoznam svojich krátkodobých cieľov na získavanie odberateľov ich online obsahu a pracujú na ich realizácii.

Pre projekt kurzov kritického myslenia bol pripravený zoznam tém, o ktoré školy môžu prejaviť záujem a 3 ukážkové slajdy z prezentácie. Ďalšou úlohou je vypracovať detailnejší popis tém a k slajdom doplniť popisný obsah, ktorý načrtne celkový obraz o priebehu kurzu.

Upravil sa aj formát samotného programu práce s tímami. Zakladateľ Unimusu robí týždenné reviews s tímami, zatiaľ čo Starport im pomáha so samotným plnením úloh a prípravami na review.

Pre nových účastníkov dalších meetupov je potrebné kontaktovať UVP Technicom alebo Starport (https://www.starport.sk).