STARPORT & UVP TECHNICOM (On-line)

Dňa 02.11. sa uskutočnil už 12-ty Startup Meetup organizovaný startupovým hubom Starport v spolupráci so startupom Unimus (https://unimus.net/) a  UVP Technicom, stále kvôli aktuálnej mimoriadnej situácií v online forme.

Meetupu sa zase zúčastnili zástupcovia troch projektov, ktorí prezentovali plnenie svojich zadaní z predošlého stretnutia. Pridala sa aj učiteľka strednej školy, ktorá nám umožnila oboznámiť sa s prvým prototypom kurzov kritického myslenia pre študentov a dvaja hostia spomedzi členov Starport komunity.

Permakultúrna dizajnérka sa rozhodla v najbližších mesiacoch intenzívne venovať konzultačným službám, aby nazbierala skúsenosti a odpovede na otázky, ktoré jej chýbajú k tomu, aby si navrhla škálovateľný business model. Na meetupe nám odprezentovala časovú os interakcií so svojimi zákazníkmi na najbližší pol rok. Ďalšou úlohou je skúsiť napriek nedostatku dát navrhnúť produktové balíky a skúsiť ich ponúknuť klientom pre získanie priameho feedbacku. Doktorandka medzinárodných vzťahov vypracovala prezentáciu vhodnú na zasielanie ponúk riaditeľom stredných škôl. Za úlohu dostala prezentáciu revidovať za účelom optimalizácie obsahu pre vekovú skupinu študentov, ktorým to ide prezentovať.

Ďalšou úlohou je príprava budúco týždňového skúšobného kurzu v Starporte, ktorý bude prechádzať prvej ostrej prezentácii na strednej škole, ktorá sa má odohrať 16.11

Zakladatelia online sprievodcu Slovenským Rajom ďalej kvantifikujú svoje úlohy pripravené počas minulého týždňa a ku každej úlohe pripravujú konkrétne sady krokov, ktorými ich vedia naplniť. Za posledné týždne získali prvých 150 sledovateľov na svojom Instagram kanáli. Keďže to nenapĺňa nimi stanovené ciele, je do budúcna otázkou, či chcú svoje ciele ohľadom získavania online publika upraviť, alebo zmeniť stratégiu, akou ich napĺňať.

Pre nových účastníkov dalších meetupov je potrebné kontaktovať UVP Technicom alebo Starport (https://www.starport.sk).“