UVP TECHNICOM štartuje novú iniciatívu, cieľom ktorej je vytvoriť otvorený komunikačný priestor pre akademickú a podnikateľskú komunitu podporujúci rýchlejší transfer výsledkov vedy, výskumu a inovácii z univerzít do praxe.

TUKE Business Forum vám ponúka šancu zviditeľniť sa pred podnikateľmi a investormi z rôznych technologických smerov.

Registrácia je dostupná do 15. decembra 2018.

Viac informácií nájdete na stránke:
https://www.uvptechnicom.sk/tuke-business-forum/