Workshop bol ďalšou aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a bol určený pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Ako realizovať viac povinnosti či už pracovných alebo osobných za menej času, s nižším stresom a s väčším pocitom jasnosti sme sa mohli dozvedieť na workshope s názvom Umenie produktivity bez stresu, ktorý viedla lektorka skúsená lektorka Kvetoslava Sarvašová.

Súčasťou programu workshopu boli témy:

 1. Ciele time manažmentu (sebariadenia) 
 • Ciele time manažmentu
 • Pohľad do vlastnej efektivity
 • Sebariadenie v dobe online. Prostredie a produktivita.
 • Kto/čo sú moji najväčší interní/externí časožrúti?
 • Prokrastinácia a ako s ňou bojovať. Technika Pomodoro
 • Multitasking vs fokus
 1. História time manažmentu 
 • 5 generácií riadenia času
 • TO DO listy včera a dnes
 • Efektívne plánovanie
 • Ako si stanoviť ciele a priority
 • Robiť správne veci v správny čas. Princíp jedinej veci.
 • Analýza lepšieho využitia času
 1. Užitočné techniky sebariadenia 
 • Tipy a triky na zlepšenie osobnej efektivity (moderné aplikácie, e
 • mail, telefonovanie, organizácia, delegovanie, eliminovanie,
 • automatizovanie, prioritizovanie, fokus, energia, tichá hodinka)
 1. Zvládanie stresu a energy  manažment 
 • Ako vzniká stres. Stresory a ich vnímanie.
 • Užitočné a neužitočné stratégie zvládania stresu
 • Antistresové cvičenia
 • Práca s energiou: Fyzická, mentálna a emocionálna energia
 1. Záver a akčný plán 
 • Čo urobím, aby som sa posunul/a?
 • V čom z toho, čo už robím, budem pokračovať?
 • O čom budem uvažovať/premýšľať?
 • Čo z dnešného workshopu zavediem do praxe? Kedy?
 • Čo prestanem robiť?
 • Odporúčané knihy, weby, aplikácie

 

 

 

Lektorka: PhDr. Kvetoslava Sarvašová – skúsená lektorka, mentorka, biznis koučka, ktorá zodpovedne a na exaktnej úrovni pomáha klientom objavovať ich potenciál, riešiť ich vlastné tímy a dosahovať ciele pracovného alebo osobného života. Využíva dlhoročné skúsenosti v top manažmente zahraničných korporácií, znalosti nadobudnuté v špecializovaných tréningoch  a svoje silné stránky. Aktuálne pôsobí  online aj offline ako lektorka soft skills, mentorka a koučka, pričom poskytuje školenia a tréningy soft skills pre štátne aj súkromné inštitúcie i jednotlivcov, koučovanie firemných aj individuálnych klientov a poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vo svojej práci využíva najnovšie poznatky z oblasti osobnostného rozvoja a neurovedy, koučovací prístup, interaktivitu, ale aj prvky mindfulness (všímavosti). Rada sa delí a pomáha ľuďom zlepšovať  ich pracovný i osobný život. Verí, že najlepšie si dokážeme pomôcť či posunúť sa vďaka poznanie seba samého a svojich vlastných vnútorných zdrojov, ktoré však často nevidíme. Sama intenzívne žije sebarozvojom a neustále na sebe pracuje.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.