V dňoch 16. a 17.7.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konal „Úvodný BOOTCAMP“ – aktivita  akceleračného programu v rámci pobytu startupov  v Startup centre TUKE (úvodné stretnutie nových startupov, víťazov 9. kola súťaže Máš nápad?, ktoré získali 6 mesačný pobyt v Startup centre TUKE).  V rámci prvej aktivity akceleračného programu získali startupy základné organizačné informácie o pobyte v Startup centre, informácie o samotnom UVP TECHNICOM, ale aj detailne informácie o plánovanom priebehu akceleračného programu.

V úvode prvého dňa BOOTCAMPU prebehlo aj vyhodnotenie najlepších dvoch startupov z 9. kola súťaže. Ocenené boli startup Vápenný koks a startup KHT. Startupy získali hodnotné ceny – elektrické kolobežky, ktoré do súťaže venovalo Regionálne centrum EIT (Nerastné suroviny) pri TUKE. Súčasťou prvého dňa programu BOOTCAMPU boli aj motivačné vystúpenia zástupcov dvoch úspešných startupov – Mareka Kuzmu zo startupu InnocentStore a Gabriela Oprendeka zo startupu Opre‘ cider. Program prvého dňa pokračoval workshopom zameraným na problematiku projektového riadenia – na prezentáciu metodológie Design thinking a hlavne jej aplikácie do praxe, ktorý viedol lektor P. Mirossay. Druhý deň BOOTCAMPU bol venovaný problematike tvorby biznis plánov (CANVAS). Program druhého dňa viedol L. Kolesár, kouč Inkubátora TUKE.

V rámci Akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE sú organizované aj individuálne – mentorské a koučingové stretnutia so zástupcami Startup centra TUKE, zamerané na riešenie operatívnych záležitosti.

Novým startupom v Startup centre TUKE želáme veľa úspechov pri rozvoji ich inovatívnych projektov.

 

Dokumenty:

 


Plán aktivít akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE (júl až december 2019):

16.-17. júl 2019: Úvodný bootcamp

  • Úvodné informácie k pobytu v Startup centre, informácia o UVP TECHNICOM, akceleračný program, administrácia, Vyhodnotenie 9. kola súťaže startupov (ceny)
  • Príbehy úspešných startupov
  • Projektové riadenie – úvod
  • Tvorba biznis plánu (CANVAS), I.

 

september 2019: Financovanie startupov

  • Úvod do ekonomiky projektov, rôzne formy získavania prostriedkov pre začínajúce firmy, základná orientácia v oblasti Venture Capital fondov (fondov rizikového kapitálu).

 

október 2019: Ochrana duševného vlastníctva

  • vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní
  • ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softwarových aplikácií
  • ochranne známky

október 2019: Prezentačne majstrovstvo

 

november 2019: Digitálny marketing – marketing na sociálnych sieťach

november 2019: Biznis plán startupu – II.

 

december 2019: Hodnotenie pobytu v Startup centre

Doplňujúca téma:  Ako si založiť firmu

 

Každý posledný týždeň v mesiaci (štvrtok) sú v priestoroch UVP TECHNICOM organizované stretnutia startupov, zamerané na networking startupov.