Workshop bol ďalšou významnou aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM. Workshop bol vedený skúseným lektorom Z. Knížkom.

Schopnosť vyjednávať je dôležitá zručnosť v pracovnom ale aj vzťahovom živote. Prostredníctvom workshopu s názvom „Vyjednávacie zručnosti“ sa účastníci mohli zdokonaliť  aj na praktických príkladoch kde mali možnosť si precvičiť praktické postupy a stratégie vyjednávania. Obsahom workshopu boli taktiež témy:

  • Príprava na obchodné stretnutie.
  • Obchodné stretnutie- stratégie, zručnosti vyjednávača
  • Typológia, manipulácie, taktiky

 

Lektor:  Z, Knižka

Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo funkcii lektora, konzultanta, kouča. Má bohaté skúsenosti s manažmentom firiem. Zameriava sa na problematiku vzdelávania manažérov, na osobný rozvoj zamestnancov, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti predaja, obchodu a marketingu.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.