Dňa 3.9.2020 sa konala v priestoroch UVP TECHNICOM prvá z aktivít akceleračného programu Startup centra, venovaná problematike úvodu do návrhu biznis plánu, ktorú viedol L. Kolesár, kouč Startup centra TUKE, úspešný podnikateľ v oblasti ekologických stavieb. Aktivita bola prístupná aj pre on-line účastníkov.

Účastníci mali možnosť sa oboznámiť s postupom pri návrhu výstižného a  stručného biznis plánu na báze overeného modelu CANVAS a na príkladoch svetových a slovenských, ale aj košických firiem si ukázali ako sa podobné firmy odlišujú v biznis modeloch.