Startup centrum TUKE v spolupráci s NorthStar Consulting Group pripravili pre startupy z Košíc dvojdenný workshop zameraný na skvalitnenie procesov predaja.

Workshop sa konal v dňoch 2. – 3. júna v priestoroch Vedeckej kaviareň – ÚVT TUKE.

Obsahovo bol zameraný na efektívny B2B predaj a súvisiace oblasti:

  • ako iniciovať prvý kontakt
  • ako najpr predať nápad a následne ho prepojiť na svoj produkt / službu
  • ako prepojiť produkt na špecifické potreby klienta
  • a mnoho ďalšieho
  • ako prispôsobiť prezentáciu cieľovej skupine
  • ako štruktúrovať svoju prezentáciu
  • ako sa vysporiadať so stresom pred prezentáciou