Dňa 17.6. 2016 navštívili TUKE predstavitelia vrcholového  manažmentu spoločnosti AT&T. Po úvodnej návšteve u rektora TUKE, prof. Ing. Stanislav Kmeťa, CSc., sa delegácia v priestoroch UCITT-u stretla so zástupcami troch kľúčových katedier, ktoré sa venujú problematike IKT a zároveň so zástupcami troch úspešných startupov, ktoré boli založené študentami doktorandského štúdia: Lurity, CEELABS a EXCALIBUR.

ATandT 3 (1)

TUKE a AT&T majú záujem na rozvoji spolupráce nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti výskumu a vývoja, keďže absolventi TUKE už aj v súčasnosti tvoria najväčšiu skupinu zamestnancov AT&T Slovakia, spomedzi všetkých zamestnaných absolventov univerzít.

Jednalo sa už o druhé stretnutie najvyšších predstaviteľov TUKE a vedenia AT&T. Prvé sa uskutočnilo v  októbri 2014, keď na pozvanie vedenia spoločnosti AT&T navštívila delegácia vedenia TUKE a UCITT vývojové a inovačné centrum tejto spoločnosti – AT&T Big Data Foundry v  Dallase.

Detailnú správu z návštevy nájdete na hlavnej stránke TUKE.