artup centrum UVP TECHNICOM Júl – december 2020

Dňa 15.12.2020 sa konalo už 11. kolo hodnotenia startupov, po absolvovaní 6 mesačného akceleračného programu v Startup centre UVP TECHNICOM (v období od júla do decembra 2020).


Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu pandemickú situáciu bolo hodnotenie organizované hybridne v on-line prostredí s podporou technického tímu NTI a na báze využitia infraštruktúry teleprezenčného vysielacieho štúdia UVP TECHNICOM .


Hodnotené boli startupy, ktoré v období júl – december boli umiestnené v Startup centre, v rámci ktorého absolvovali 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov. Startupy mali taktiež možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Celkovo bolo hodnotených 10 startupov. Porota na základe hodnotenia ich rozvoja za predmetné obdobie navrhla:


  1. Umiestnenie startupov v Inkubátore: APONI, Air2Go, POH ROCK, CHECkUp,
  2. Predlženie pobytu startupov v Startup centre: PRAPTI Delivery, BRUT.TO, HRIIS, CORVEST, Smart-CityGroup, EcoButt
  3. Ukončenie pobytu v Startup centre: MSDL, Helfni, AIRLOGY


Pôsobenie startupov v Startup centre hodnotila odborná komisia pod vedením jej predsedu prorektora TUKE – A Čižmára. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Behún, M. Chovanec, F. Jakab, A. Lavrin, M. Michalko, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, D. Vojtko  (FPT Slovakia), M. Varga (Deutsche Telekom IT Solution Slovakia), T. Bel (Vision Ventures).


Hodnotenie pobytu startupov v Startup centrebolo  organizované v úzkej spolupráci s „innovlab“.


Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem) najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.


Za krátke obdobie svojej činnosti, získalo Startup centrum a Inkubátor dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 160 inovatívnych projektov a viac ako 60 startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.