CorOne

CorOne je spin-off firma zameraná na nedeštruktívny korózny monitoring v rôznych oblastiach priemyslu, od plynárenských potrubí, kovových konštrukcií v stavebníctve, obalových materiálov v potravinárstve až po testovanie kvality povlakov. Jej zameranie sa dotýka aj silne inovačnej oblasti nanobezpečnosti, konkrétne pri vývoji techniky na odhad neznámych redox, termodynamických a koróznych vlastností nanoobjektov. Podieľa sa na riešení koróznych havárií v priemysle a konzultačnej činnosti.  Je súčasťou manažérskeho tímu medzinárodnej konferenčnej série Corrosion and Surface Treatment in Industry. Organizuje korózne tréningy a školenia v spolupráci s medzinárodnými partnermi.

 

ÚSPECHY

2018

  • CorOne vybraná medzi 19 EU firiem reprezentujúcich EU-Japan Centre for Industrial Cooperation na medzinárodnom EXPO NANOTECH 2018 v Tokyo

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke CorOne.sk.

 

Kontaktná osoba

Maroš Halama
maros.halama@corone.sk
+421 903 663 207

Znalosti

Publikované

01/07/2018