Adaptér PRO-OPTone

Startup sa zaoberá vývojom adaptéra pre optické zariadenia s názvom Adaptér PRO-OPTone, ktorý prepája mobilné telefóny s optickými prístrojmi, napr. ďalekohľadmi. Cieľom je vytvárať fotografie a nahrávať videá. Taktiež sa vyvíja internetová stránka, prostredníctvom ktorej môžu užívatelia zdieľať tieto fotografie a videá.

(Startup centrum)

Kontaktná osoba

Ing. Ján Beňo
tel. +421 918 141 110
e-mail: jan.beno10@gmail.com

Znalosti

Publikované

21/11/2017