GREEN PIXEL

„Zelená revolúcia“ je impulz modernej generácie. Krajiny, mestá, ľudia sa zaoberajú estetikou, ekológiou a technológiou životného prostredia, v ktorom žijú. Kľúčovými problémami dnešnej spoločnosti sú klimatické zmeny, zastavovanie miest, ekologické dopady, nedostatok vody, migrácia, extrémne deštruktívne ľudské zásahy. Ideálne riešenie, ktoré prinesie nielen finančné, ale aj priestorové a sociálne výhody, je využívanie zelených plôch: zelených striech a stien. Čím sa zaoberá startup GREEN PIXEL. Logo startupu je štvorec vyskladaný z štvorčekov rôznych zelených odtieňov prezentujúcich rozpixlovaný pohľad na zelenú stenu.

GREEN PIXEL sa skladá z dvoch slov zložených z 5 a 5 písmen. Číslica 5 je prenesená do filozofie startupu. 5 fáz tvoriacich samotný produkt. 1. Návrh, 2. Konštrukcia – „kvetináč“, 3. Vegetácia + substrát, 4. Závlaha, 5. Realizácia. Výsledkom je funkčný celok – zelená stena vlastného dizajnu a vlastnej výroby .

(Startup centrum)

 

Kontaktná osoba

Ing. arch. Zuzana Poórová, PhD.
zuzana.poorova.tuke@gmail.com
+421 915 460 387

Znalosti

Publikované

31/01/2019