Hoclot

Ponúkame efektívne a inovatívne riešenie využitia energie vetra prostredníctvom veternej turbíny. Naša myšlienka ponúka nielen inovatívne konštrukčné riešenie, ale aj kompletnú a dlhodobú starostlivosť o produkt vo forme servisu. Výhodou takéhoto riešenia je, že produkt nie je predávaný, ale prenajímaný. To prináša určité výhody nielen nám, ale hlavne potencionálnemu zákazníkovi. Zákazník získa neustály servis a pohodlie, keďže sa o nič nestará.Samozrejme, ak by nebol s produktom spokojný, má právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. Nám to ponúka nepretržitú kontrolu a možnosť okamžitej inovácie.

(Startup centrum)

 

Kontaktné osoby

Kristián Petrík a Patrik Škovranko
fepeskoteam@gmail.com

Znalosti

Publikované

20/04/2017