Prírubové spoje

Prírubové spoje – nový prírubový spoj s dvomi stupňami voľnosti predstavuje v porovnaní s klasickým prírubovým spojom 40 až 75% zníženie hmotnosti prírubového spoja. Významné uplatnenie nájde hlavne pri využití u prírubových armatúr, je obzvlášť výhodný do oblastí so zvýšenou seizmicitou. Využitie nájde u pružných systémov s väčšími deformáciami, napr. pri potrubných rozvodoch lodí. Ďalší výskum bude zameraný na prírubový spoj s troma stupňami voľnosti.

(Startup centrum)

.

Kontaktná osoba

Lukáš Oravec
lukas.oravec@nitex.sk

Znalosti

Publikované

20/04/2017